Anàlisi conjunta de les bases de dades de tasques de manteniment i registres relatives a un element concret, que permeten anticipar tasques de manteniment no programat, substitució o reparació d'un element. Models de manteniment RCM o Manteniment Centrat en la fiabilitat (fiabilitat).

 

Funcionalitats CAFM

  • Capacitat de connexió amb un BMS, si es disposa.
  • Capacitat d'emmagatzemar lectures i generar ordres de treball de forma automàtica en base a uns criteris de lectura.
  • Possibilitat de definir criteris de freqüència en base a lectures de paràmetres realitzats de forma manual o automàtica.

 

Justificació econòmica

  • Directament
    • Estalvi en el cost de substitució d'equips, allargant la seva vida útil i ajustant les freqüències d'actuacions de preventiu.
  • Indirectament
    • Reducció de temps d'avaries imprevistes amb la conseqüent optimització de recursos i reducció de minves.